Velikonočna skrivnost

CVETNA NEDELJA

Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem (Mt 21,1–11)

VELIKI PETEK

Ena ptička priletela

VELIKA SOBOTA

Mati žalostna je stala

VELIKA NOČ

Jezus vstane od mrtvih (Lk 23,50.52–56; Mt 28,1–10)