Velikonočna skrivnost

CVETNA NEDELJA

Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem (Mt 21,1–11)

VELIKI ČETRTEK

Pred ogledom videa preberite odlomek iz Svetega pisma Jn 13,1.3–10.12–15:

Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: “Gospod, ti mi noge umivaš?” Jezus je odvrnil in mu rekel: “Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.” Peter mu je rekel: “Ne boš mi umival nog, nikoli ne!” Jezus mu je odgovoril: “Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.” Simon Peter mu je rekel: “Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.” Jezus mu je dejal: “Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti.

Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: “Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil.

Z umivanjem nog je Jezus učencem pokazal, kako ponižno se daruje za njihovo srečo. Tudi nam Jezus “umiva noge”. Vedno nam je na razpolago z vso svojo ljubeznijo. Njegov zgled nas vabi, da se tudi mi nesebično darujemo za druge.

Pred ogledom videa preberite odlomek iz Svetega pisma Lk 22,14–20:

Ko je prišla ura, je sédel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je: “Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.” In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: “Vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.” In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: “To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.” Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: “Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.

Preden je Jezus daroval svoje življenje na križu in vstal od mrtvih, je postavil zakrament svete evharistije. V posvečeni hostiji je vstali Jezus resnično navzoč z dušo, telesom in božanstvom. To je način, da je lahko vedno z nami, nas blagoslavlja in objema. Ko se približamo tabernaklju, se približamo živemu Jezusu in okušamo njegovo ljubezen.

VELIKI PETEK

Ena ptička priletela

VELIKA SOBOTA

Mati žalostna je stala

VELIKA NOČ

Jezus vstane od mrtvih (Lk 23,50.52–56; Mt 28,1–10)