Prednostna naloga

“VSAK NAJ ZA DOBRO VSAKEGA SKRBI.”

V šolskem letu 2021/22 nas vodi smernica Družbe FMA, ki nas ob 150-letnici obstoja in vzgojnega delovanja na področju predšolske vzgoje spodbuja z geslom: SMELO NAČRTUJMO PRIHODNOST. Zavedamo se, da je sedanji trenutek zgodovine izjemno pomemben za vzgojo. Pandemija, ki ovira proces vzgoje na mnogih področjih, nam je izziv, da iščemo nove poti. Vzgoja je danes pomembnejša kot kadarkoli prej. Preventivni sistem, po katerem vzgajamo v vrtcu Lavra, je živ proces, ki ga v izjemnih razmerah soustvarjamo za naš čas v povezanosti z vzgojitelji v salezijanskih ustanovah po vsem svetu. S tem namenom se vključujemo v dve svetovni pobudi: Svetovno vzgojno zavezništvo in platforma pobud Laudato si’. V skladu z njima je geslo, ki so ga katoliški vrtci izbrali za svoje vzgojno delovanje v šolskem letu 2021/22: “VSAK NAJ ZA DOBRO VSAKEGA SKRBI” (bl. Anton Martin Slomšek) – skrb za duševno in telesno zdravje ter skrb za bližnjega in stvarstvo. Na osnovi izobraževanj v preteklem šolskem letu sledimo tudi najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašamo NTC-učenje.

SVETOVNO VZGOJNO ZAVEZNIŠTVO

Miklavžev zavod Murska Sobota, vrtec Lavra se z novim šolskim letom pridružuje pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo. Z njo papež Frančišek vabi vse, ki jim je pri srcu vzgoja mladih generacij, da bi podpisali Svetovno zavezništvo (pakt – pogodbo) z namenom, da bi z vzgojo sprožili spremembo miselnosti v svetovnem merilu. Sporočilo je v svet poslal l. 2019. Nato je 15. oktobra 2020 na online dogodku predstavil svojo zamisel in pozval k vzpostavitvi svetovnega vzgojnega zavezništva. Zadolžil je Kongregacijo za katoliško vzgojo, da pripravi delovno gradivo in pritegne k sodelovanju vse, ki jim je pri srcu vzgoja novih rodov, in jih vključi v zavezništvo.

“Vzgoja je trenutek, ki odloča, ali imamo dovolj radi svet, da prevzamemo odgovornost zanj in ga tako rešimo pred propadom, ki se mu ne moremo izogniti brez prenove in brez prihoda novih bitij ter mladih. V vzgoji se prav tako odloča, ali imamo svoje otroke tako radi, da jih ne izključujemo iz svojega sveta, jih prepuščamo same sebi ter jim s tem ugrabimo priložnost, da se lotijo nečesa novega, nečesa za nas nepredvidljivega; namesto tega jih pripravimo na nalogo, da obnovijo svet, ki bo skupen vsem” (Garzanti: Tra passato e futuro (Med preteklostjo in prihodnostjo), Torino, 1999, 255).

Izhajamo iz prepričanja, da se svet lahko spremeni in da je mogoče živeti vesoljno bratstvo. Za uresničitev te vizije potrebujemo vzgojno zavezništvo, da bi vzgojili zrele osebnosti, ki bodo sposobne preseči delitve in nasprotovanja in ponovno zgraditi odnose za bolj bratsko človeštvo. Potrebno je vzgojiti ljudi, ki bodo pripravljeni služiti skupnosti in bodo sposobni izgradnje novega humanizma.

Prvo nepogrešljivo načelo je vzgoja za novo misel, ki je sposobna držati skupaj edinost in različnost, enakost in svobodo, identiteto in drugačnost. V vzgojni praksi novo razmišljanje posledično odpira vsesplošno vajo v dialogu, ki prosto vključuje vsakogar, ki želi delati za pristno kulturo srečevanja, medsebojne obogatitve in bratskega poslušanja.

Pogumno se odločamo, da bomo:

 1. v središče postavili osebo,
 2. v vzgojo vložili najboljše moči z ustvarjalnostjo in odgovornostjo,
 3. vzgojili osebe, ki bodo razpoložljive za služenje skupnosti.

Iz teh razlogov si osebno in skupaj prizadevajmo:

 1. Da v središče vsakega formalnega in neformalnega vzgojnega procesa postavimo osebo, njeno vrednost, njeno dostojanstvo, da se pokaže njena lastna posebnost, njena lepota, njena enkratnost, istočasno pa njena sposobnost biti v odnosu z drugimi in resničnostjo, ki jo obdaja, ko zavrača tiste življenjske sloge, ki dajejo prednost širjenju kulture odmetavanja.
 2. Za poslušanje glasu otrok in mladih, ki jim posredujemo vrednote in znanje, da bi skupaj gradili prihodnost pravičnosti in miru, dostojno življenje za vsakega človeka.
 3. Da bomo pospeševali polno soudeležbo deklic in deklet pri vzgoji.
 4. Da bomo v družini videli prvega in nepogrešljivega vzgojitelja.
 5. Da bomo vzgajali in se vzgajali za sprejemanje, ko se bomo odpirali najbolj ranljivim in odrinjenim.
 6. Za študij, da bi odkrili nove načine razumevanja ekonomije, politike, rasti in napredka, da bi vse to bilo v resnici v službi človeka in celotne človeške družine z vidikom celostne ekologije.
 7. Da bomo varovali in skrbeli za naš skupni dom, ko ga bomo obvarovali pred izkoriščanjem njegovih virov, tako da se bomo odločili za bolj trezen življenjski slog, ki bo naravnan na čim bolj popolno rabo obnovljivih virov energije in bo spoštljiv do človeškega in naravnega okolja po načelih subsidiarnosti, solidarnosti in krožnega gospodarstva.

PLATFORMA POBUD LAUDATO SI’

V preteklem šolskem letu so otroci v vrtcu Lavra spoznavali lepote stvarstva in se učili prijaznega odnosa do vseh bitij ter zavestnega prizadevanja za ekološko obnašanje v vsakdanjem življenju. To je odlična podlaga za vključitev v projekt na svetovni ravni.

Sedem let bomo sledili sedmim ciljem, ki so predlagani v platformi pobud Laudato si’. Naš namen je sodelovati pri skupnem prizadevanju človeštva, da bi rešili naš planet in ga čim bolj zdravega predali potomcem ter da bi mlade generacije vzgojili tako, da bi proces nadaljevali.

Predlagani cilji so:

 1. odgovor na krik Zemlje,
 2. odgovor na krik revnih,
 3. ekološka ekonomija,
 4. sprejetje preprostega življenjskega sloga,
 5. ekološka vzgoja,
 6. ekološka duhovnost,
 7. zavzetost skupnosti in participativno delovanje.

V vrtcu Lavra se bomo posvetili tistim, ki so uresničljivi v našem vsakdanjem življenju in delovanju:

 • Odgovor na krik Zemlje: varstvo biotske raznovrstnosti in spodbujanje trajnostnega kmetijstva.
 • Odgovor na krik revnih: projekti za spodbujanje solidarnosti.
 • Ekološka ekonomija: skrb za druge in zaščita dostojanstva delavcev je naša prednostna naloga.
 • Sprejetje preprostega življenjskega sloga: zmanjšanje in recikliranje odpadkov, sprejetje trajnostnih prehranjevalnih navad (odločitev za bolj rastlinsko prehrano in zmanjšanje porabe mesa), večja uporaba javnega prevoza, aktivna mobilnost (hoja, kolesarjenje) in izogibanje uporabi predmetov za enkratno uporabo (plastika …).
 • Ekološka vzgoja: vključevanje ekoloških tem v vse dejavnosti za otroke in organizacija izobraževanja za vzgojiteljice.
 • Ekološka duhovnost: spodbujanje liturgičnih praznovanj, osredotočenih na stvarstvo, razvoj ekoloških pristopov v katehezi, duhovne obnove in programi usposabljanja, molitve v naravi.
 • Zavzetost skupnosti in participativno delovanje: Zavod se aktivno vključi v pobude na svetovni ravni.

 

Koledar