Projekti

Vzgojiteljice se bodo po lastni presoji glede na potrebe, ustvarjalnost, možnost otrok v oddelku, posameznike ali celo skupino vključevale v posamezne projekte, ki jih za vzgojno-izobraževalne zavode organizirajo in pripravljajo druge ustanove.

V obeh enotah Vrtca Lavra pa se bomo vključili v sledeče projekte:

Dan brez avtomobila

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, 16.–22. 9. 2021, bomo organizirali kolesarjenje in podobne aktivnosti na parkirišču pred vrtcem v obeh enotah.

Trajnostna mobilnost

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjšanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev in spodbujanju gibanja otrok ter s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Otroci za varnost v prometu

Bodoči šolarji se bodo vključili v projekt, ki ga organizira NIJZ Murska Sobota. Oblikovali bodo spodbudne likovne izdelke, ki jih bodo pristojni razdelili med voznike v dneh pred 11. 11. 2021.

Zdravje v vrtcu

Nacionalni inštitut za javno zdravje že več let organizira in vodi program “Zdravje v vrtcu”. V ta projekt smo se v našem vrtcu prvič vključili v šolskem letu 2016/17. Ker se zavedamo, da je predšolsko obdobje čas, ko si otroci pridobijo temeljne življenjske izkušnje, oblikujejo stališča, vzorce vedenja, način prehranjevanja …, bomo tudi letos z vključitvijo v ta projekt zavestno ustvarjali okolje, ki bo otrokom pomagalo k zdravi celostni rasti. Koordinatorka programa v vrtcu je Tadeja Maučec. V program pa se bodo vključile skupine Ovčke, Medvedki, Slončki in Oblak.

Varno s soncem

V program bo vključen celoten vrtec in v tem času se bodo otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in na izletih naučili varovati pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov. Projekt bomo izvajali od svetovnega dneva Sonca 28. 5. 2022 (oz. dan prej) do konca septembra. Glede na škodljivo delovanje sončnih žarkov že v zgodnji pomladi vzgojiteljice preventivne ukrepe izvajajo že prej. V program pa se bodo vključile skupine Ovčke, Medvedki, Slončki in Oblak.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt z naslovom Zajtrk s sadjem – super dan! bo potekal v petek, 19. 11. 2021. Izvajajo ga vse vzgojiteljice. Temeljni poudarek projekta je, da se otroci seznanijo z doma pridelanimi živili. Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno-izobraževalnimi zavodi z željo vzpostavitve t. i. kratkih verig.

Cici Vesela šola

V stalni vzgojno-izobraževalni rubriki revij Cicido in Ciciban najdemo iskriva in zabavna poučna besedila z različnih področij: kulture, športa, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … V sklopu Cici Vesele šole so tako objavljene skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja … Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselošolskem dnevu. Otroci so izrecno povabljeni, da si med seboj pomagajo.

Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z modrim medvedkom. V enoti Tišina vodi projekt vzgojiteljica Klavdija Gazdag, v enoti Murska Sobota pa vzgojiteljica Tadeja Maučec.

Beremo skupaj

Vključili se bomo v projekt Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. 9. do 10. 10. 2021. Dejavnost spodbujanja branja bomo razširili na vse šolsko leto z bralno značko, dramskimi predstavami vzgojiteljic za otroke, svetopisemskimi uricami in drugimi bralnimi dejavnostmi za otroke in starše.

Natečaji

Preko vsega leta bomo spremljali razpise natečajev. Vzgojiteljice bodo sodelovale ne tistih, za katere bodo presodile, da so primerni in zanimive za otroke njihove skupine in v pomoč pri pedagoškem delu.

Koledar