Vrtec Lavra

Vrtec Lavra deluje kot organizacijska enota Miklavževega zavoda Murska Sobota, ki ima sedež na Gregorčičevi ulici 2 a, 9000 Murska Sobota.

Ustanovitelj Miklavževega zavoda Murska Sobota je župnija Murska Sobota.

Namen in poslanstvo zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota” je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja vzgoje in izobraževanja in kulturne dejavnosti ter drugih dejavnosti na drugih področjih s ciljem dviga kvalitete versko-družbenega življenja v skladu z zahtevami sodobnega časa ob upoštevanju napredka znanosti in tehnologije in postavitev celotne dejavnosti ustanove na sistem narodnih in krščanskih vrednot.” (iz 1. člena Akta o ustanovitvi Miklavževega zavoda Murska Sobota, sprejetega 4. 10. 2019).

Miklavžev zavod Murska Sobota vodi direktor mag. Mitja Perš.

Strokovni vodja organizacijske enote “Vrtec Lavra” se imenuje ravnateljica. Njeno vlogo izvršuje Jožica Merlak.

Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo in deluje po programu Kurikuluma za vrtce.

Od leta 2009 deluje na dveh lokacijah: v Murski Soboti in na Tišini.

Koledar